onsdag 27 augusti 2014

Samtal, förslag till bokcirklar

Samtal är ett spännande sätt att lära känna andra. Den egna personen kan bli tydligare genom att tankar möts. Att läsa kan också vara ett sätt att samtala med texten.
Ett samtal som flödar blir underbart att vara med om, ibland dramatiskt.
Här är förslag på frågor om olika avsnitt i romanen "Mitt i nuet, mitt i evigheten". Ibland knyts aktiviteter till frågorna. Dessa förslag är som bränsle, för att få igång samtalets värmande lägereld. Lägg gärna till egen ved!

Första avsnittet = Cessi, Cecilia
Vilket intryck har du (ni) fått av Cecilia?
Vem kan Ruth vara?
Vilka ord speglar Cecilias känslor för killen som lånat pengar av henne?

Andra avsnittet = Okänt mål
Vid vilka tillfällen visar Cecilia att hon är modig; vågar trots rädsla?
Vad gör hon för att slippa ifrån oro?
Vad gör henne lycklig?

Tredje avsnittet = Över tröskeln
Cecilia tar steget in i ett okänt rum, hur upplever du (ni) detta?
Hur kämpar hon med sitt samvete?
Vilka värderingar verkar hon ha?

Fjärde avsnittet = I verkligheten?
Om du (ni) följer hur Cecilias tankar vandrar: vilka färger blir det?

Femte avsnittet = En dans mellan himmel och hav
Berättar Cecilia här något viktigt om sin mamma och Ruth? I så fall vad?
Försök se Cecilia som sjuåring, och att Peter vill göra en skulptur...

Alla avsnitt hitintills
Välj några rader som känns brännande! Vilka ord blir det? Läs orden högt. Samtala, tala tillsammans.

Sjätte avsnittet = Samma virke
Varför har Cecilia haft återkommande drömmar om katter?
Vem är Ruth, och vem är Arne?
Vem är Gunilla?
Vem verkar Peter vara? Vad kan han mena med "samma virke"?

Sjunde avsnittet = Känsliga åldrar
Vad tror du (ni) att Cecilia och Gunilla har gjort förra sommaren?
Varför börjar Cecilia gråta?

Åttonde avsnittet = Suckar, tårar, ljus, färgspel
Peter nämner ett uttryck om vikten av att få gråta klart. Håller du (ni) med?
Hur påminner Cecilia och Peters mor om varandra?
Hur kan ögon tränas att se mer?

Nionde avsnittet = Utan stamtavla
Skvaller nämns, vad tycker du (ni)?
Hur påminner Cecilia och hunden Tina om varandra?

Alla avsnitt mellan "Samma virke" och "Utan stamtavla"
Välj några rader som känns lugna, som speglar lugn. Samtala, gärna med lågt tonfall!

Tionde avsnittet = Mörkrets bredd
Prata om olika tillfällen när du (ni) kan uppleva mörkrets bredd.
Hur samspelar mörker och ljus i det yttre? Hur är samspelet i det inre?

Elfte avsnittet = En ny människa
Varför vågar inte Cecilia tro att hon är så viktig för Ruth och Arne?
Vilken sorts hund verkar Pluto vara?

"Mörkrets bredd" och "En ny människa"
Leta fram några ord om hur platser och människor samverkar. Vad gör en koja, en lägenhet, en villa eller ett fartyg till ett hem?

Tolfte avsnittet = Han i fönstret
Vem är Harald? Gissningsvis i vilken ålder är Harald?
Hur ser Tomas ut, sedd genom Cecilias ögon?
Gissning: Hur gammal är Tomas?

Ett dussin avsnitt, nu en bit in i berättelsen
Har du (ni) läst något speciellt som du (ni) vill prata om?
Vilket intryck har du (ni) nu av Cecilia? Är det annorlunda än efter första avsnittet?
Vilka människor verkar vara viktiga för Cecilia?
Har hon något problem som behöver lösas? Kanske flera problem?

Telefonsamtalet
Vilka känslor finns i det här avsnittet?

En försvunnen snygging och två samvetsfångar
Tycker du (ni) att Cecilia, Gunilla och Åsa är ytliga när det gäller pigment på killar?

Moral, solidaritet
Hur är det möjligt att bli bättre på att tala sanning utan att såra?

Klockan i ryggsäcken
Vilka tankar har du (ni) om tid?

Den gemensamma kassaboken
Vad skulle du (ni) vilja låna på bibliotek, förutom böcker?
Hur kan ekonomi bli bra för jordens framtid?

Muminmammans vilda syster
Vilka känslor får du (ni) av det som Cecilia berättar för Peter?

Tankekänslor
Om du (ni) i fantasin - eller i verkligheten - gör en bild som illustrerar avsnittet: Vad finns på den bilden? Är bilden målad, tecknad, collage eller gjord på annat sätt?

Drömmer inte, drömmer
Hur reagerar du (ni) på Peters inställning till drömmar?

Fria passagerare
Cecilia blev förvånad över att hon neg, att niga var ingen vana. Har du blivit förvånad över något som du har gjort?

Ruinjakt
Hur kan det vara för en hund att uppleva en ny miljö?

Alternativ forskning
Vilken metod skulle du (ni) använda för att hitta rätt ruin?

På jakt efter Tomas, eller?
Fundera på förväntningar och besvikelser, och vad som sedan kan följa.

Ännu ett dussin! "Telefonsamtalet" - "På jakt efter Tomas, eller?"
Finns det här, i dessa tolv avsnitt, något som du tycker riktigt illa om? Och har du ett favoritstycke? Presentera! Diskutera!

Frihet
Vad kan frihet vara i samspelet mellan Cecilia och Peter?
Vad är frihet i din (er) verklighet?

Två galningar
Vid busshållplatsen känner Peter inget, eftersom han tänker på sin plikt som hönsskötare. År det vanligt med såna blockeringar? Vad mer än plikt kan blockera?

Otroligt
Har du (ni) varit med om att låta bli att berätta om något som kan verka otroligt? I så fall: Varför?

Nattlig bekännelse
Vilken uppfattning om Tomas får du (ni)?

En bil i natten
Hur verkar Bo-Sune vara?
Gissa vad han har som hobby och som yrke!

Sammanfattningar
Sätt ny etikett på detta avsnitt. Vad blir det för kapitelrubrik?

Mysterier
Vad gör att ordet (etiketten) mysterium kan orsaka prat i så många olika riktningar?

Ett mysterium som ska levas
Samla ord som detta avsnitt ger associationer till.
Ordna orden - så att de blir en dikt, en sångtext eller ett ordspråk. (Det är fritt vilken typ av dikt eller sång det blir. Haiku och rapp går lika bra som egen uppfinning eller svensk traditionell sort.)

Natt i Haralds hus
Vad anser du (ni) om Cecilias tanke att hon har en evig innersta kärna?

En ny dag
I detta avsnitt tänker Cecilia på några som berör henne. Det kan ritas, eller bara tänkas, som en krets (cirkel). Cecilia finns i mitten, och olika personer är runt henne. Är cirkeln töjbar? Vilka nämns inte just här men hör till hennes nära krets? Är Pluto med?

Kärleksbrev, kärleksblock
Om du (ni) tänker på band eller dubbel pil mellan två som nämns, hur ser det ut?
Gunillas mamma och Ruth...
Ruth och Arne...
Ruth och Cecilia...
Arne och Cecilia...
Tomas och Eva-Karin...
Tomas och Cecilia...
Cecilia och Pluto...
Cecilia och Harald...
Cecilia och Peter...
Cecilia och Haralds (avlidna) fru...
Cecilia och Någon...

Välja, vilja
I det här avsnittet har kanske något ändrats jämfört med vad du (ni) tänkte i förra? Bandet eller den dubbla pilen har annan färg, annan nyans? Ändrat i en del av pilen men inte i den andra delen? Annan form?

Tredje dussinet avsnitt: "Frihet" - "Välja, vilja"
Leta upp ett ställe i boken som innehåller något val eller beslut. Vad gör att du väljer just detta stycke i textens tolv senaste avsnitt?

Tystnad & Fniss
Här tänker Cecilia att hon ska vara detektiv, för att få veta vilken tid på året som Tomas är född. Vilka deckare känner hon till? (En ledtråd: "Mysterier"!)

Förberedelser för fika
Vad händer egentligen i det här avsnittet?
Hur är nu bandet, eller den dubbla pilen, mellan Cecilia och Tomas?

Gränsland
Om man vill teckna av något (exempelvis en pinnstol) kan det vara lättare att börja med tomrummen/mellanrummen.  Det hänger ihop med hur blicken fokuserar och hur handen svarar: Gränslandet mellan höger och vänster hjärnhalva påverkas.
I avsnittet talas om skillnad mellan abstrakt och konkret konst. Men Cecilia upplever andra skillnader = Vilka?
Tänk att var och en i Peters kök tar ett foto med en osynlig kamera. Vad hamnar i fokus genom
Cecilias foto?
Peters?
Tinas? (Hennes kamera har extra funktion för dofter!)
Vad uppfattar Tomas mest, vad zoomar han in?

Måla sanning och musik
Försök att "se" Peters fyra målningar!
Hur verkar han måla?
Har du (ni) mött något som kan påminna om hans arbetssätt?

Planering
Ifall Cecilia skulle skriva en "Att-göra-lista", vad skulle stå på den?

Hud mot hud
Vilka olika känslor far genom Cecilia?
Vad tror du (ni) är anledningen till att Tomas bleknar, när Cecilia nämner Eva-Karin?

Frågande hjärtan??♥♥
Vilken fråga finns i Cecilia?
Bär Tomas en liknande fråga?
Är det flera frågor som finns men kanske inte sägs?

Oro och lugn
När är det viktigt att veta vad man känner?
Hur kan olika känslor få plats samtidigt?
Hur snabbt kan känslor skifta?
Är det skillnad på ytliga och djupa känslor?

Livsenergi!
Påminner den böjda blomman om någon i berättelsen?
Försök se hur band eller dubbel pil är i förra avsnittet och i detta avsnitt mellan Cecilia och Tomas; mellan Cecilia och Eva-Karin; mellan Tomas och Eva-Karin.

Förändringar
Förnöjd och förmögen är två begrepp som Cecilia funderar på. Vilka associationer får du (ni)?
Har du mött någon som är förnöjd? Hur är den personen?
Tänk på något fint som du kan vara med om gratis. Hur många kronor skulle du vara beredd att betala för denna upplevelse? Är du rik som får vara med om det utan att betala?
Tänk exempelvis på en stjärnklar natt, att få titta på stjärnorna och månen... Hur mycket kan det vara värt att följa månens förändringar under 28 dygn?

På väg
Vad lämnar Cecilia denna morgon?
Och vad är hon på väg till?

Inget normalt samtalsämne
Vad tycker du (ni) om att känna skam för släktingars tankar eller handlingar?
Och hur är det med stolthet?
Heder?

"Tystnad & Fniss" - "Inget normalt samtalsämne
Det pratas livligt i dessa tolv avsnitt. Välj något intressant att prata mer om!

Peters roddbåt
För att Peter ska komma till platsen vid asparna och den höga björken krävs en hel del. Vad är avgörande?

Runt Haralds fiffiga låda
Varför börjar Peter måla med just vit färg?

Olika instrument
Tomas har lätt för matte, och ser det som sin största medfödda gåva. Men han har nog andra möjliga talanger, ännu okända för honom själv. Gissa några!
Vad hade hänt med hans förhållande till matematik om han aldrig hade fått ordentlig undervisning?
Eller om han haft bra lärare i matte men inte orkat öva? Vad är skillnaden mellan att öva för att klara ett visst prov och att öva för att man vill (kanske av nyfikenhet eller passion)?

Experiment
Vad säger experimentet om Tomas relation till Anna, Cecilia och Eva-Karin?
Illustrera gärna med band, dubbelriktade pilar eller på annat sätt.

Tomas och hans hunger
Vad kan förklaringen vara till att Cecilia undrar hur Eva-Karin ser ut - men inte är säker på att hon vill veta det?

Lögn & Sanning & Längtan
Vad säger det här avsnittet om Cecilia?

Konsten att vara arg
Och så vidare till och med slutet...
Välj fritt ställen som du vill göra bilder till. Det kan vara en tänkt bild, i ditt huvud. Det kan vara en bild på papper eller tyg eller på annat sätt. Alla dina bilder kan du sedan lägga ut, som en väg eller ett pussel.
Sist kan du göra en bild som avslutning eller som början på något nytt.


lördag 23 augusti 2014

Alternativ om det är svårt att kommentera här: mejl till romanenmittinuet(at)yahoo.se

onsdag 9 april 2014

E-bok


Tryckt bok och e-bok till försäljning och genom bibliotek.
Nomen Förlag i Visby ger ut romanen. Förlagsnamnet är nytt, verksamheten har funnits länge. Länk till beställning därifrån av den tryckta versionen 

                                            ->  'Mitt i nuet, mitt i evigheten'

Både den tryckta boken och den nya e-boken kan beställas genom näthandlare som Adlibris, 
Bokus och CDON.

Även fysiska bokhandlare kan förmedla ”Mitt i nuet, mitt i evigheten”.

Några bibliotek har den, men BTJ-recensionen kom under sommarledigheten 2012.
Lämna gärna inköpsförslag så att den finns att låna på ditt lokala bibliotek.

torsdag 1 december 2011

Du kan skriva och läsa kommentarer om boken här

En plats för att dela tankar med andra... Det senaste inlägget placeras överst, och genom scrollning neråt nås tidigare kommentarer. Skriv gärna!

torsdag 27 oktober 2011

Vägen till omslagsbilden

Du kan här följa olika alternativ på vägen till val av omslag.
Klicka för att se i större storlek.
Aspfoto, en tidig sommarmorgon runt halv fem.
Målning med växtfärger och akvarell.
Original av Marie.
Bearbetning i Photoshop: Cornelia Ahlberg.